1 Oktober

Ja men då va vi inne i Oktober då, fan va fort tiden gå ! "Sommarn" försvann ju på ett ögonblick utan att ja hann göra så mycke. All skit me huset ha ju förstört så jävla mycke så allt ja hade vela göra under sommarlovet blev inte av.
Men huset då, va händer där. Det går sakta, jävligt sakta framåt. Dom ha rive å tvätta färdigt å ha börja spärrmåla. Så vi måste börja välja tapeter å golv till hela huset. Åsså måste hela utbyggnaden byggas upp igen där källartrappen å badrummet va.
Så lite ha hänt men de e en jävla massa kvar. Tre månader ha gått sen de brann å de kommer dröja säkert ett halvår innan vi kan flytta in igen.
 
Jaja finns inget att göra åt de.
Praktiken i Norsjö rullar på, hon ha inte haft så mycke jobb dom här första veckorna så de ha blive många lediga dagar. Men de ha inte gjort mig nånting! Snart ha redan halva praktikperioden gått, sen blire tillbaka till skolan igen, då flyttar hästarna å Cero me mig ner igen. Hur ja ska lösa de me Cero utan hundgård vet ja inte riktigt men de få ja se.
 
Å i övrigt e ja rätt less på mig själv, att ja e så jävla fucked up å trasig.
Kommer va forever alone å sitta hemma me mina 511 katter. Yäy.

RSS 2.0